Χειμερινοί σέρφερς

Χειμερινοί σέρφερς,
με βροχή και χωρίς πολύ κύμα
σε μία παραλία της Θάσου.
Οι υπόλοιποι της παρέας, την
ίδια στιγμή, βρισκόμασταν μέσα
στο αυτοκίνητο με μουσική και
θέρμανση.