Κάθισμα, Λευκάδα 2017

Κάθε φορά που κοιτάω τη συγκεκριμένη
φωτογραφία, σκέφτομαι την γοητευτική
άγνοια κινδύνου της παιδικής ηλικίας.