Λήμνος, 2020

Ένα αγόρι στο μικρό φαναράκι, να
περιμένει το κορίτσι του να επιστρέψει
στον βράχο τους από τη βουτιά της.
Ο βράχος εκείνη την ημέρα ήταν
ολόδικος τους.