Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2019

Σπανίως η παραλία της Θεσσαλονίκης θα
είναι τόσο λευκή όσο τις λιγοστές ημέρες
κακοκαιρίας που θα τύχει να περάσουν.
Οι κλειδαρίες των ερωτευμένων στο
μπαλκόνι της χιονισμένης παραλίας,
φέρνουν στο τοπίο μία αντιφατική
ζεστασιά.