Βόλτα στο νερό, Ιούλιος 2019

Μία μητέρα με τον γιο της, στο απέραντο
ελληνικό μπλε.